Szkolenia BHP

Nadzór i doradztwo

Szkolenia BHP

Prowadzone przez nas kursy są niezbędnym elementem, o którym należy pamiętać przy prowadzeniu każdego przedsiębiorstwa. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy muszą być znane wszystkim pracownikom, niezależnie od stanowiska, by mogli oni należycie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Profesjonalnie przeprowadzane i powtarzane w określonych odstępach czasu zajęcia, znacząco zmniejszają ryzyko występowania w zakładach pracy wypadków. Pracownik, który przeszedł odpowiednio przeprowadzone szkolenie BHP, nie tylko czuje się lepiej i jest bezpieczniejszy, ale jego praca staje się także bardziej efektywna.

W ramach kursu oferujemy:

  • - szkolenia wstępne (instruktażowe ogólne i stanowiskowe) przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie,
  • - szkolenia okresowe dla pracodawców, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia mają formę kursów, seminariów bądź organizowane są w systemie samokształcenia kierowanego. Szkolenia przeprowadzamy z użyciem filmów video, skryptów oraz prezentacji multimedialnych. Wykładowcami są fachowcy posiadający praktykę i wyższe wykształcenie. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymogami prawnymi, zaświadczenia o ukończeniu kursu.


Kontakt